MENU

klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen INNOVO. Deze regeling is van toepassing op alle betrokkenen binnen INNOVO. De regeling is in december 2023 geactualiseerd en voldoet daarmee aan de gewijzigde Wet Bescherming Klokkenluiders. Voor meer informatie klik hier. Er is een meldroute gemaakt met informatie over wat te doen als je advies wilt of een melding van vermoeden van een misstand wilt doen. Deze meldroute wordt binnenkort hier gepubliceerd.