MENU

klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen INNOVO. Deze regeling is van toepassing op alle betrokkenen binnen INNOVO. Voor meer informatie klik hier.

Wil je advies of een melding van vermoeden van een misstand doen, dan tref je bijgaand de meldroute van de klokkenluidersregeling aan. Klik hier voor de meldroute.