MENU

overig

eigenrisicodrager voor de ziektewet
Met ingang van 1 januari 2014 is INNOVO eigenrisicodrager voor de Ziektewet geworden. Dit heeft gevolgen voor zieke (ex)werknemers. Van werknemers die een (tijdelijk) contract hebben, van wie de arbeidsovereenkomst na 1-1-2014 eindigt tijdens ziekte, wordt de ziektewetuitkering betaald door INNOVO en niet zoals in het verleden gebeurde door het UWV. Dit geldt ook voor ex-werknemers die 4 weken na uitdiensttreding ziek worden.

Deze personen dienen zich voor het verkrijgen van een ziektewetuitkering te melden bij Anja Hendrix (personeelsadministratie), te bereiken via PSA@innovo.nl. De uitvoering van deze wetgeving heeft INNOVO aan het bedrijf Robidus uitbesteed. De personeelsadministratie informeert Robidus. Dit bedrijf zal vervolgens contact opnemen met de zieke ex-werknemer en namens INNOVO de re-integratieactiviteiten en administratieve activiteiten verrichten. Enkel de betaling zal rechtstreeks door INNOVO worden verricht.