MENU

samenwerking en ontwikkeling

INNOVO is een lerend netwerk van leerlingen, leerkrachten, medewerkers, ouders en omgeving. Uitwisseling van kennis, het delen van ervaringen en samen op onderzoek wordt krachtig gestimuleerd. Wij bevorderen een onderzoekende houding van onze leerlingen door nieuwsgierigheid te prikkelen en ook leren buiten de school te bevorderen. Wij zien onze leerkrachten graag als reflective practioners, die de onderwijspraktijk verder willen brengen. Wij werken graag samen met opleiders en onderzoekers uit MBO, HBO en universitair onderwijs. Ook met collega’s van andere scholen en besturen werken wij graag samen met de Educatieve Agenda Limburg als wenkend perspectief.