MENU
nieuws

Officiële start bouw Kindcentrum Amstenrade

Op woensdag 17 mei hebben wethouder Peter Janssen van de gemeente Beekdaelen, Daphne Burgerhof, directeur bestuurder Flow kinderopvang en Carola van der Weijden, voorzitter College van Bestuur INNOVO de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van een nieuw Kindcentrum  in Amstenrade.

In het Kindcentrum worden onderwijs en opvang voor 0-13-jarigen geïntegreerd in één gebouw. Stichting Flow Kinderopvang is in 2022 aangetrokken als kindpartner om, naast de basisschool, een kinderdagverblijf, peuteropvang
en buitenschoolse opvang te huisvesten in het Kindcentrum.Om de inhoudelijke samenwerking vorm te geven is gezamenlijk een inhoudelijke koers ontwikkeld in een pedagogisch en didactisch concept. De eerste fase van de  aanbesteding van het bouwtraject is afgerond.

Het Kindcentrum Amstenrade  maakt onderdeel uit van een grotere gebiedsontwikkeling “De Gyselaar” in Amstenrade.

23-05-2023