MENU
nieuws

Sponsorloop Bunde

Op 9 maart vond op de Franciscus de afsluiting plaats van ons thema ‘Wat is leven?’ De leerlingen hebben tijdens dit thema ontdekt dat mensen, dieren en planten goed kunnen leven als hun leven in evenwicht is zonder een verstoring.
Dit evenwicht is ernstig verstoord in Oekraïne en in Turkije/Syrië. Vandaar dat wij geld ingezameld hebben voor de mensen in Oekraïne i.v.m. de oorlog en de mensen van Turkije i.v.m. de aardbeving.

De afgelopen weken hebben de kinderen sponsorgeld verzameld en op 9 maart was  de sponsorloop.
Door het slechte weer hebben we ’s ochtends besloten een alternatief programma te maken. Jammer genoeg niet het parcours rond school; maar ondanks dat werd het een groot feest in school.

Om 13.00 uur kwamen alle kinderen naar onze Multi-Functionele Franciscuszaal; daar werd door instructeurs van sportschool Ten een warming-up verzorgd. Vervolgens werden alle leerlingen uit de hoogste groep gekoppeld aan een leerling uit een lagere groep en moesten ze in tweetallen kris-kras door de school om handtekeningen te verzamelen van leerkrachten en andere medewerkers. Met rode wangen volbrachten bijna alle leerlingen deze opdracht en werden ze verwend door leden van het Oudercomité, die hen trakteerden op ranja en een koekje. Uiteraard werd alles omlijst met aanmoedigingen van ouders en van juf Linda door de speaker. Overal was er muziek om de sfeer te verhogen.

Uiteindelijk kwamen alle kinderen en belangstellenden weer samen in de theaterzaal, waar de cheques werden uitgereikt.
Zes leerlingen uit unit 7-8, die het initiatief hadden genomen voor een actie voor Syrië en Turkije mochten van het sponsorgeld een bedrag van € 819.- in ontvangst nemen. Ze zullen dit geld overmaken naar de juiste instantie.
Maar de klapper was toch wel de cheque voor de stichting uit Bunde van ouders van onze school, “de Vierkante Cirkel”, die met deze opbrengst nog een rit met 6 auto’s vol hulpgoederen kunnen maken naar de grens van Oekraïne en vluchtelingen kunnen helpen veilig hierheen te komen.
Zij ontvingen een bedrag van….. € 6.000,–

Dank aan alle fantastische kinderen, aan alle royale sponsoren, aan de ouders van het Oudercomité, aan ons enthousiaste team, aan de instructeurs van TEN, de gemeente Meerssen maar bovenal dank aan ouders van de stichting van “de Vierkante Cirkel” die de hulp gestart zijn en zeer betrokken zijn bij het gebeuren in Oekraïne.
We wensen hen nog heel veel succes en zijn trots dit soort “Bundenaren” en ouders in ons midden te hebben.

21-03-2023