MENU
nieuws

Standpunt INNOVO gebruik Google G Suite for Education

In maart heeft u in de media kunnen lezen dat er vragen zijn ontstaan met betrekking tot het gebruik van Google G Suite for Education. Uit onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat er privacy risico’s kleven aan het gebruik van Google G Suite for Education. De risico’s die zijn geconstateerd hebben met name betrekking op metadata. Dit zijn gegevens die ontstaan bij het gebruik van de applicaties van Google. Met deze data kan Google onder andere zien:

  • waar gebruikers het meest op klikken
  • hoe lang ze zijn ingelogd
  • welke internetpagina’s en zoekopdrachten het meeste worden gebruikt.

Daarnaast heeft Google de mogelijkheid om eenzijdig, zonder voorafgaande toestemming, voorwaarden te mogen aanpassen.

Belangrijk: De privacy van individuele leerresultaten of naam- en adresgegevens van gebruikers zijn voldoende gewaarborgd. Metadata en andere persoonsgegevens van leerlingen of medewerkers worden nimmer gebruikt voor advertentiedoeleinden of het creëren van advertentieprofielen.

Sector vertegenwoordigers zijn namens het onderwijs in gesprek met Google om ervoor te zorgen dat Google de geconstateerde privacyrisico’s wegneemt. De situatie op dit moment betekent niet dat INNOVO scholen op stel en sprong moeten stoppen met het gebruik van Google G-suite.

Zeker nu het onderwijs door corona geregeld ook op afstand vorm gegeven moet worden, biedt het platform immers belangrijke tools voor communicatie op afstand en continuering van het onderwijs. Wel zijn adviezen opgevolgd om bepaalde beheerinstellingen aan te passen.

Meer info: SIVON en SURF spreken Google aan op privacyrisico’s – SIVON

14-04-2021