MENU

besturingsfilosofie

  • binnen INNOVO stuurt het College van Bestuur in de lijn samen met de directeuren;
  • de schooldirecteur is eindverantwoordelijk voor onderwijsprofiel en onderwijskwaliteit en belast met integrale personeelszorg voor alle collega’s op school, gaat verstandig om met geld en wordt facilitair ontzorgd;
  • het servicebureau focust op bedrijfsvoering en bovenschoolse services en adviseert op basis van vraagarticulatie;
  • beleidsontwikkeling ontstaat zowel top-down als bottom-up in een dialoog van experts, betrokkenen en belanghebbenden.