MENU

bestuur

bestuur en toezicht
INNOVO is een stichting met een College van Bestuur als bevoegd gezag en een Raad van Toezicht als interne toezichthouder. De Code Goed Bestuur Primair Onderwijs beschrijft de spelregels voor bestuur en toezicht en de eisen die daaraan mogen worden gesteld.
Het College van Bestuur is integraal verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken binnen de stichting. Carola van der Weijden is voorzitter CvB.

De Raad van Toezicht kent vijf leden en is samengesteld op basis van functieprofielen. De RvT vervult de functie van intern toezicht en adviseur en treedt op als werkgever van het CvB. In het jaarverslag van de stichting verantwoordt de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden.