MENU

kernwaarden

  • solidariteit: iedereen telt mee en iedereen doet ertoe, ook buiten INNOVO;
  • eigenaarschap: eigen initiatief en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie;
  • professionaliteit: keuze voor vakmanschap, vertrouwen en verbinding;
  • zingeving: onderwijs is betekenisvol en kiest lokaal een eigen accent.

onderwijs is niet waardenvrij
Per definitie heeft onderwijs te maken met zingeving. Onderwijs kent altijd een ideologische inbedding op basis van overtuigingen, opvattingen en pedagogisch-didactische concepten.
Deze waardering of ideologie vormt het DNA van de onderwijsorganisatie. Deze keuze heeft een basis in de Noord-West Europese cultuurgeschiedenis en christelijke traditie.

Het VN-kinderrechtenverdrag benoemt onze omgang met alle kinderen en de omgang met verschillen. Wij verzorgen onderwijs met solidariteit als kernwaarde. Wij gaan zorgvuldig met elkaar om als mensen en waarderen iedereen in zijn kwaliteit als mens. Een goede en duurzame omgang met de natuur en de wereld waarin wij leven, hoort daar evenzeer bij.

moreel kompas
INNOVO laat haar (moreel) kompas niet bepalen door de overheid. Dat doen wij zelf. Dat impliceert ook dat wij flexibel willen zijn en tegelijkertijd koers willen houden. Onze integriteit zal daarbij niet in het geding zijn en dat vraagt moed om elkaar aan te spreken op ongewenst handelen op welk niveau dan ook. De basis is altijd vertrouwen. Vertrouwen heb je en hoef je niet te verdienen. Vertrouwen kun je wel verliezen.