MENU

onze aanpak

onze aanpak: de kracht van analogie
INNOVO hecht aan herkenbaarheid en narekenbaarheid. Dezelfde dingen verlopen zoveel mogelijk op dezelfde wijze. Uiteraard is er ruimte voor verschillen, want wij koersen niet op overal eenheidsworst. De omgang met leerlingen in de klas, is de omgang met leerkrachten in de school en dat is ook de omgang met directeuren, medewerkers en ouders en omgeving binnen INNOVO. Deze analogie verwachten wij in de omgang met elkaar, in de toepassing van regels, in het bieden van ruimte, in de aanpak van innovatie, in het open tegemoet treden van het nieuwe en onbekende en dat alles in het belang van goed onderwijs.

onze werkwijze
Binnen INNOVO werken wij niet vanuit een organigram. Wij vormen en ondersteunen netwerken van experts en stimuleren teams om samen te leren. Wij geloven niet dat het werkt, wanneer enkelen de agenda van velen bepalen. Wij vragen om die reden regelmatig aan directeuren en hun teams wat wij beter kunnen doen. Wij willen een doorgaande lijn voor leerlingen creëren en tevens maatwerk bieden. Wij willen leerkrachten zo goed mogelijk ondersteunen in de uitvoering van hun vak en de ontmoeting met collega’s en vakgenoten. Zo maken wij het mogelijk om de leerling echt centraal te stellen en steeds onderwijs op maat te bieden.

Wij betrekken ouders, leerlingen, de medezeggenschap en de Raad van Toezicht bij onze ontwikkeling en onze doelen én beschouwen hen als ervaringsdeskundigen. Graag leggen wij rekenschap af aan ouders, omgeving en inspectie. Wat wij met elkaar afspreken, is niet vrijblijvend. Wij zoeken de omgeving op lokaal, regionaal en landelijk op in het belang van goed onderwijs en leren van en met elkaar.