MENU

visie & missie

onze missie = inspireren om te leren
Onze missie luidt: `inspireren om te leren` en vloeit voort uit onze diepgewortelde overtuiging, dat iedereen het liefst zelf aan de slag wil met zijn eigen ontwikkeling. Het gaat dan om van ‘moeten leren’ naar ‘willen leren’, om open staan voor nieuwe dingen en het koesteren van nieuwsgierigheid, maar ook over steeds zelf blijven nadenken en veel werkplezier. Onderwijs op maat en persoonlijk leren lukt het beste in een omgeving met veel ruimte en daarbij passende controle.

wie het weet, mag het zeggen
Onze missie, onderwijsvisie en besturingsfilosofie is gebaseerd op vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Wij creëren met elkaar een omgeving waarin eigenaarschap wordt gevoeld en zichtbaar is in gedrag. Iedere leerling en medewerker kan binnen INNOVO zichzelf zijn en zich verbonden voelen met anderen. Binnen (en ook buiten) helder gestelde kaders is er alle ruimte om eigenaarschap te laten groeien. Wij leren graag samen met elkaar en van elkaar.

onderwijs op maat
Ieder mens is uniek en heeft recht op zijn eigen eigenheid. Onderwijs op maat richt zich zowel op de hoogvlieger als op de laatbloeier en faciliteert zo de ontwikkeling en groei van elk kind naar eigen vermogen. Professionals zijn in teamverband goed geschoold en weten zich gesteund door de INNOVO organisatie. Als de collectieve ambitie gekend en gedeeld wordt, komt iedereen beter tot zijn recht en draagt dat bij aan onze opdracht: goed onderwijs voor kinderen, leerkrachten en omgeving.

onze onderwijsvisie

  • goed onderwijs ‘tot de derde’ betekent goed onderwijs voor leerling, leerkracht en omgeving;
  • onderwijs op maat is de opdracht van en voor iedereen;
  • de kwaliteit van de leerkracht, de directie en alle andere medewerkers in de school maken het verschil;
  • partnerschap met ouders en omgeving is voorwaardelijk;
  • INNOVO als organisatie is een lerend netwerk.