MENU
kind en ouder
PASSEND ONDERWIJS
 • Onderwijs voor iedereen
 • onderwijs voor iedereen

  beheersen basisvaardigheden essentiële voorwaarden
  Goed onderwijs inspireert, daagt uit, koestert nieuwsgierigheid en geeft leerlingen mee wat ze later nodig hebben. Goede beheersing van basisvaardigheden als lezen, rekenen en taal is een eerste voorwaarde. Om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving is digitale geletterdheid een essentieel en in de samenwerking met anderen spelen ook 21ste-eeuwse vaardigheden een belangrijke rol.

  persoonlijke vorming en burgerschap
  Leerlingen moeten de kans krijgen zich breed te ontwikkelen, niet alleen cognitief maar ook sociaal-emotioneel, motorisch en muzisch. Samen met ouders en omgeving heeft het onderwijs een pedagogische rol in de ontwikkeling van een kind tot een eigen individu en tegelijk als lid van onze democratische samenleving. Culturele ontwikkeling bevordert de culturele identiteit en maakt gemeenschappen als community sterker. Oog voor duurzaamheid en ecologie hoort daar vanzelfsprekend bij.

   

   

  Het is van wezenlijk belang dat leerlingen kennis opdoen over onze democratische rechtsstaat en de fundamentele waarden, die daaraan ten grondslag liggen: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Dit ondersteunt leerlingen in het ontwikkelen van een eigen moreel kompas en in het leren omgaan met verschillen.

  kind aan het werk
  Elk kind wil van nature zelf leren en is toegerust voor de eigen ontwikkeling en daartoe ook intrinsiek gemotiveerd. Dit potentieel tot wasdom laten komen, vraagt om uitdaging en ondersteuning en tegelijk om (zelf) vertrouwen en hoge verwachtingen. Leren gebeurt steeds in interactie en samen met anderen. Daarvoor is een relatie nodig met de leerkracht die aanwezig is, verbindt, vertrouwt, talent oproept, werkt vanuit zijn eigen persoon en die uiteraard zijn vak verstaat.

  Een taakvolwassen leerkracht onderwijst en kan didactisch jongleren door steeds opnieuw vorm te geven aan wat een kind op dat moment nodig heeft. Leiderschap in de scholen creëert de randvoorwaarden voor professionele ontwikkeling, inspiratie, moreel kompas en het besef dat alles en iedereen ertoe doet. Samen leren en van elkaar leren staat hoog in het vaandel binnen INNOVO als netwerk.

  Voor de meest recente informatie over Passend Onderwijs klik hier.