MENU

download ons standaardformulier

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren. Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U kunt hier ons ANBI formulier van 2022 downloaden.