MENU
nieuws

Hard voor taal

Op donderdag 18 november vond de officiële aftrap plaats van het project ‘Beekdaelen hard voor Taal’. Een unieke samenwerking tussen de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en alle basisscholen van schoolbesturen Innovo, Kindante en Movare binnen de gemeente Beekdaelen. Doel van het project is om de mondelinge taalvaardigheid van alle jonge kinderen uit deze gemeente te versterken.

Samenwerking
De pedagogisch medewerkers, leidsters en leraren werken intensief samen om het taalaanbod voor de peuters en kleuters in Beekdaelen verder te ontwikkelen, achterstanden tijdig te signaleren en zo kinderen te helpen om hun taalontwikkelingsachterstand tijdig weg te werken of te verkleinen. Een taalontwikkelingsachterstand kan leiden tot problemen met begrijpend luisteren, het moeilijk kunnen verwoorden en uiten van gevoelens, vragen en gedachten en de ontwikkeling van de woordenschat. De gemeente Beekdaelen ondersteunt dit project en heeft dit project ook opgenomen in het ‘Onderwijsachterstandenbeleid’.
Projectleiders Linda Vaessen, Lilian Knoren, Danielle Stassen en Linda Toussaint vatten het project mooi samen: “Wij hebben ’n hart voor de taalontwikkeling voor alle kinderen van de gemeente Beekdaelen én we maken ons hard voor taal!”

22-11-2021