MENU

strategisch beleidsplan 2020-2025

vertrouwen, verbinding en vakmanschap
INNOVO bouwt voort op ruim een eeuw goed onderwijs in Heerlen en ruime omgeving. De opdracht van toen is de opdracht van nu: goed onderwijs voor kinderen, leerkrachten en omgeving en daarmee een doorgaande lijn in de strategie. Wij omarmen het perspectief als verwoord door de Commissie Schnabel in Onderwijs2032. Kinderen moeten als wereldburger goed toegerust zijn voor de toekomst en daarmee aardig, vaardig en waardig zijn.

Onderwijs gaat altijd over de vraag: wat kan de school doen voor het kind en niet andersom. De kwaliteit van de relatie: leerkracht – leerling is een belangrijke voorspeller van schoolsucces. Onderwijs gaat over kennis, vaardigheden en vorming, maar ook over het ontwikkelen van een kritische distantie en groei naar onafhankelijkheid. Onderwijs draagt zo bij aan ontwikkeling van jongeren tot competente rebellen, creatieve dwarsdenkers en constructieve nee-zeggers.

Iedere onderwijsorganisatie, elke school, elke leerkracht staat voor de opdracht te streven naar evenwicht tussen het aanleren van basisvaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de vorming van het individu. De samenleving en de arbeidsmarkt veranderen. Mensen willen zelf meer invulling geven aan hun leven en tegelijk wordt van hen verwacht, dat zij flexibel zijn en altijd blijven leren.

Goed onderwijs legt een basis voor een succesvolle loopbaan, toekomstig functioneren, persoonlijke vorming en burgerschap en moet dus meegaan met zijn tijd en inspelen op de wereld die verandert.

Klik hier voor het SBP 2020-2025 INNOVO.