MENU

privacyverklaring

1. privacybeleid

INNOVO is een koepelorganisatie van ruim 40 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Ruim 9000 leerlingen bezoeken onze scholen. Wij hebben 750 leerkrachten in dienst en ruim 350 medewerkers met ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving. Elk scholenbestuur en elk schoolteam verwerkt privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In veel gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties. Respect voor privacy van (potentiële) relaties is voor INNOVO een belangrijkuitgangspunt. INNOVO zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en conform de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die noodzakelijk en proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin deze toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de overeengekomen dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met die partij om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

2. gebruik van persoonsgegevens

Indien uw kind is aangemeld als leerling bij ons kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam, adres, geboortedatum, geslacht en nationaliteit;
 • Leerling nummer;
 • Contactgegevens ouders of gezag;
 • Nationaliteit;
 • Gezondheidsgegevens op eigen verzoek;
 • Godsdienstgegevens op eigen verzoek;
 • Studievoortgang;
 • Groepsindeling en organisatie van het onderwijs;
 • Financiële gegevens (bijdragen of vergoedingen);
 • Pasfoto voor identificatiedoeleinden;
 • Leerkracht, intern begeleider;
 • BSN, ond. nr, PGN
 • Keten ID (ECK-ID)
 • Medische gegevens, voor zover dit bijdraagt aan het bieden van goed onderwijs.
 • Verblijfsstatus

Van ouder(s)/verzorger(s) verwerken wij daarbij:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • (Mobiele) telefoonnummer
 • Gegevens omtrent de herkomst van ouders in verband met besluit bijzondere bekostiging (opgave is vrijwillig).

Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk aan ons verstrekt door uzelf, zodra u zich bij onze organisatie kenbaar maakt. Wij ontvangen pas persoonsgegevens van bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties indien u hen daartoe toestemming heeft gegeven.

3. doeleinden 
Innovo zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het organiseren en uitvoeren van onze publieke onderwijstaak in het kader van de leerplicht, het aanbieden en verbeteren van ons onderwijs, het geven van studieadvies en pedagogisch advies, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijv. voor het verlenen van toegang tot het ouderportaal) en naleving van geldende wetgeving.

4. solliciteren bij INNOVO 
Heeft u gesolliciteerd bij ons, maar bent u niet aangenomen dan worden alle sollicitatiegegevens maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven kan Innovo deze gegevens tot 1 jaar bewaren.

5. op bezoek bij INNOVO 
Wanneer u onze gebouwen bezoekt, kan het voorkomen dat wij uw naam en de naam van de persoon die u bezoekt registreren om beveiliging te waarborgen. Deze bezoekersregistraties bewaren wij maximaal 1 week.

6. u bezoekt onze website
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestandje dat door een website op de computer van de gebruiker van die website wordt gezet. Een cookie kan bedoeld zijn om te helpen bij het bezoek aan de website, bijvoorbeeld doordat de website door de cookie in staat is bij een volgend bezoek de gebruiker te herkennen. Maar ook kunnen cookies informatie verzamelen over bijvoorbeeld de voorkeuren voor de website, instellingen of route op de website. Cookies zelf kunnen ook informatie bevatten over bijvoorbeeld de browser of taal.

Wat doen cookies niet?
Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op een computer over te brengen.

Welke cookies zijn er?
 • Functionele cookies: Technisch noodzakelijke cookies om de websites op een juiste manier te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld een cookie waardoor je maar een keer je taal hoeft in te stellen). Wanneer deze cookies niet geplaatst worden kan het zijn dat een website niet naar behoren werkt. Voor deze cookies is niet nodig om toestemming te vragen, wel dient de gebruiker hierover geïnformeerd te worden
 • Niet-functionele cookies: Deze cookies zijn niet technisch noodzakelijk voor de goede werking van een website maar verstrekken informatie over de gebruiker van een website aan de websitebeheerder. Voor alle cookies die niet noodzakelijk zijn voor een correcte werking van de website, is voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig. Een veelvoorkomende niet-functionele cookie is de ’tracking cookie’, deze wordt gebruikt voor het opbouwen van profielen om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden.
Welke cookies gebruikt INNOVO?
Innovo maakt op haar website en de websites die zij aanbiedt enkel gebruik van functionele cookies. Zonder deze cookies is het gebruik van de site niet (goed) mogelijk. Innovo plaatst functionele cookies zonder toestemming van de gebruiker.
INNOVO maakt gebruik van cookies:
 • wanneer informatie moet worden opgeslagen (zoals bijvoorbeeld bij een aanmeldformulier, of een cookie die registreert dat de cookiemelding is gelezen).
 • voor de analyse. Om bijvoorbeeld te analyseren hoe de pagina’s van onze website worden bezocht maken wij gebruik van Google Analytics. Hierbij nemen wij maatregelen die ervoor zorgen dat de IP-adressen van onze website-bezoekers worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen in de servers van Google USA. Innovo maakt in haar rapportages alleen gebruik van gebundelde geaggregeerde anonieme informatie.
 • Functionele cookies van andere (derde) partijen
 • Naast de cookies van INNOVO, worden er op de websites van Innovo soms cookies geplaatst van andere partijen. Hierbij gaat het om cookies van bijvoorbeeld Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn. Op iedere dienst van de derde partij zijn de voorwaarden van de derde partij van toepassing. Informatie wordt doorgaans pas verzameld op het moment dat de betreffende knop door de gebruiker wordt ingedrukt. De vraag welke informatie wordt verzameld, hangt van die partij af. Innovoheeft daar geen invloed op. Als u cookies standaard wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.
7. verstrekking aan derden
INNOVO kan uw persoonsgegevens binnen haar groep doorgeven, maar ook aan derde partijen, die betrokken zijn bij de invulling van het onderwijsproces. Zo maken wij gebruik van software van derden voor contractbeheer, onderwijs en ICT-ondersteuning. Dit gebruik is beperkt tot de bovengenoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens namens ons aan derden verstrekken dan leggen wij in een overeenkomst vast dat deze gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en op ons eerste verzoek moeten worden verwijderd en passend beveiligd worden. Daarbuiten zullen we uw gegevens uitsluitend doorgeven aan derde partijen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
versie 2.0
05 april 2023